Транспортни

 Карго

errorЗастраховка „Товари по време на превоз“ защитава Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране.Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации. Застраховка „Товари по време на превоз“  може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; производител и търговец на стокa, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.
Какво може да бъде застраховано?
Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен,
въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

 

 

 Отговорност на превозвача

errorЛипса или повреда на товара при автомобилни превози в страната и чужбинаЗастраховка “Отговорност на автомобилен превозвач” е предназначена за транспортни фирми с лиценз за извършване на международни автомобилни превози и превози с товарни автомобили на територията на Република България.
Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач за цялостна или частична липса или повреда на товара.