При щета имущество

Не пристъпвайте към отремонтиране на увреденото имущество преди да изпратите уведомление за щета и да бъде извършен оглед от застрахователя.

 

Най-късно в три дневен срок да се попълни Уведомление за щета (типова бланка на Застрахователната компания, която ще ви бъде предоставена от „СтарИнс”) и да бъде изпратено на представителя на брокера, който Ви консултира.

    • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
    • Уведомете компетентните органи за събитието – Полиция, Пожарна, ХМС и т.н.
    • Направете снимки на увреденото имущество и ги  изпратете на office@starins.net;
    • След като бъде извършен оглед и издаден констативен протокол от Застрахователя,

да се пристъпи към събиране на всички  изискани документи;

  • След като бъдат комплектовани всички документи да се изпратят в „СтарИнс” за подаване в Застрахователната компания;