При щета автокаско

При ПТП

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Свържете се с тел. 112.  Ако ПТП – то е леко, може да се състави Двустранен констативен протокол(свалете от тук), в който трябва да се впише  номера, който ще ви предоставяат на тел. 112. В останалите случаи трябва да изчакате компетентните органи на КАТ;
 • В ТРИДНЕВЕН от настъпване на ПТП – то срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представя за оглед.

При Кражба на цялото МПС

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • Незабавно се свържете с тел. 112, за  да регистрирате кражбата;
 • Уведомете Застрахователя за събитието;
 • ПРИ КРАЖБА НА ЦЯЛОТО МПС, моля обърнете особено внимание всички ключове и документи на автомобила да са във Вас. В случай, че установите липса на документ или ключ преди да съобщите на Застрахователя, се посъветвайте с представител на „СтарИнс”;

При щети на паркинг и Злоумишлени действия

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Свържете се с тел. 112.
 • В ТРИДНЕВЕН срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представи за оглед;

Моля, да имате предвид че завеждането на повече от три детайла при щети на паркинг е неудачно и би могло да доведе до отказ от Застрахователя за изплащане на обезщетение;

Необходими документи при оглед на автомобила в застрахователната компания:

 • Застрахователна полица;
 • Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача;
 • Талон за ГТП – АКТУАЛЕН !!!!
 • Малък талон на автомобила;
 • Лична карта на водача