Прессъобщение

Съобщение до засегнатите физически лица, сключили застраховка в периода от 27.06.2019г. До 30.06.2019г. със „Стар Инс Застрахователен брокер“ ООД. 

Уважаеми дами и господа, във връзка с установено нарушение на сигурността на обработваните от нас лични данни, в изпълнение на чл.34 от Общия регламент за защита на личните данни-Регламент(ЕС)2019/679, Ви уведомяваме, че е констатирано следното нарушение: 

Кражба на папка, съдържаща застрахователни полици, които от своя страна съдържат лични данни, а именно три имена на субектите на лични данни, в някои полици е възможно да се съдържа и адрес. Не са засегнати чувствителни данни! 

След извършен анализ, следствие на констатираното нарушение няма данни, които могат да доведат до евентуални последици, нарушение на поверителността или да доведат до съществени вреди. 

„Стар Инс Застрахователен брокер“ ООД., в качеството си на администратор на лични данни е предприело коригиращите действия, които да доведат до стабилитет в сигурността на личните данни. 

Поднасяме своите извинения за създаденото неудобство! 

Дата: 03.07.2019