Имуществено застраховане

error        Застраховка за Дома

Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради)
и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество,машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството)
на граждани и малки фирми.

 

error         Застраховка Строителни Дейности

Предлага се на лица в качеството им на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

 

Commercial-Cleaning

         Застраховка за офиси и търговски обекти

Тази застраховка е насочена към собственици/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите. 

 
 

 error        Застраховка Енергийни източници

Обект на застраховане по този вид застраховка е специфично оборудване като фотоволтаици и ветрогенератори, използвани за производство на екологична енергия. 

 
 
 

error

         Застраховка Електронно оборудване

Застраховат се срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования. 

 
 
 

error        Застраховка на фабрики

Застрахова се движимо и недвижимо имущество на предприятия и фабрики.