За нас

„СТАР ИНС” ООД е лицензиран застрахователен брокер с решение № 142/ 19.02.2003г. от Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на българското законодателство.

„СТАР ИНС” ООД член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ).

Стар Инс е лицензиран застрахователелен брокер с над дванайсетгодишна успешна практика на българския пазар и притежава изключителен положителен опит като местен застрахователен брокер.

Мисията на нашия екип от специалисти в областта на застраховането е да осигуряваме на своите клиенти – фирми и физически лица най – добрата защита на техните ресурси, при това безплатно като им предлагаме професионални консултации и качествено пълно застрахователно обслужване.

Какви са предимствата на Стар инс като застрахователен брокер, които правят ролята ни във Вашия бизнес и живот наистина важна:

  • Избираме подходящата застрахователна компания и разработваме застрахователни програми, ориентирани към Вашите нужди;
  • Договаряме най – добрите условия за Вас като използваме най-актуалната и пълна информация на застрахователния пазар; При необходимост ще договорим и специални условия със Застрахователя, за да отговорим най-пълно на Вашите изисквания;
  • Оценка, постоянно наблюдение и подобряване на риска;
  • Надеждно и своевременно Ви представляваме, и то безплатно, при възникване на застрахователно събитие пред съответния застраховател (без обичайните бюрократични спънки и процедури) и извличаме максимална полза за Вас;
  • Ще следим всички срокове при изплащането на обезщетенията;
  • Спестяваме ценно време и усилия на Вас или Вашите служители при разрешаване на специфични застрахователни казуси, в които защитаваме по най-добрия възможен начин Вашия интерес пред големите застрахователни компании;
  • Изготвяме експертни аналитични доклади за досегашната Ви застрахователна политика и препоръки за оптимизирането и.

Можем с увереност да твърдим, че СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР е необходим на всички Вас, които търсите спокойствие и защита за себе си и Вашия бизнес.