Застраховки Живот

Договорите за застраховка Живот и Злополука се сключват срещу събития,error
свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.Основна застрахователна сума – минимален размер 2000лв. / 1000 долара /1000 евро, а максимален размер  – по договаряне . По индивидуалните застраховки се застраховат здрави лица от 0 до 70 – годишна възраст.
 
 

За повече информация:

 
Офис:   0894 422 057
тел./факс:   02/9621739