Гражданска Отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях errorтелесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.

В случай че полицата Гражданска отговорност е сключена с валидност само за територията на Р. България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.

При пътуване в държави извън Европейския съюз се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 51,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.