Автокаско

error

Застраховка Автокаско е предназначена за сухопътните моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета. Тази застраховката покрива пълна загуба или частична щета на Вашето МПС, следствие на настъпили застрахователни събития по покритите рискове, които Вие сте избрали и посочили във Вашата полица.

 

Застраховка “Каско” на МПС може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:

• Пожар;
• Природни бедствия;
• ПТП;
• Злоумишлени действия на трети лица;
• Кражба / грабеж;

Някои застрахователни компании предлагат и допълнителни покрития, които биха могли да бъдат следните, но не само:

• Умишлен палеж и взривяване;
• Покритие за гумите на автомобилите;
• Разнообразни варианти за ползване на пътна помощ;