Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застрахователните компании покриват следните разходи:

  • за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
  • за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила
  • за  репатриране на тленни останки в случай на смърт
  • за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране
  • за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП
  • за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз
  • за хотел,
  • за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.